Styremøte Lødingen Revy, og Teaterlag 09.04 18, med konstituering av nytt styre.

SAKER.

Konstituering av nytt styre.

·       Leder: Ragnhild Wilhelmsen. Kasserer: Odd Myrlund. Sekretær: Øistein Ingebrigtsen. Styremedlem Arild Martinsen. Geir Ellingsen. Vara Jon Alvind Olsen.  Ungdomsrepr. Ellinor Ellingsen.

·       Representant fra LRTL til HATS årsmøtet i Tromsø 20-22 april.

Det ble bestemt at Øistein Ingebrigtsen skal representere på årsmøtet.

Aktiviteter i fremtiden

·       LRTL har fått oppdraget med å åpne Kystkulturdagan(KKD) i Vågehamn lør. 21 juli. Øistein er kordinator på dette. Tekst og evnt skuespill av Torstein.

·       Egede og Parelius oppsetting på Værøy til høsten, dato ikke satt.

·       Forestilling med bruk av barn, og ungdom foreslåes oppført, Geir ble valgt til planleggingsansvarlig for dette.

·       En revyoppsetting er ønskelig. Styret arbeider videre med dette.

·       Skrivekurs/idemyldringshelg planlegges i en helg etter skolestart til høsten, med  sosial sammenkomst på lørdag. Detaljer planlegges ilp. av vår/sommer. Offentlig påmelding.

 

MVH

Styret LRTL