Referat Styremøte og medlemsmøte i LRTL 16.10.18

Fra Styremøte

Til stede Ragnhild, Arild, Geir, Odd.

Forfall Øistein, Ellinor og varamedlem John Alvin

Saksliste:

Forberedelse til medlemsmøte senere samme dag.

·         Har vi alle på plass til å spille Egede og Parelius i Vestbygd kirke, og når skal vi ha forestilling

·         Skal vi jobbe mot revy til Sjømatfestivalen?

·         Hva vil medlemmene at vi skal gjøre i laget

·         Høsten 2019 får vi ny storstue. Skal vi satse på å få til ei åpningsforestilling?

 

Medlemsmøte

Foruten de fire fra styret så møtte Yngve, Sissel, Torstein og Kari Eldby. Veldig dårlig oppmøte

Ragnhild åpnet og fortalte hvilke planer styret så for seg.

Ordet fritt:

 Geir ser for seg ei ny familieforestilling. Oppstart september 2019. Forestilling vinter 2020.

Han forbereder barne/ungdomsteateret i kommunal regi som ar planlagt oppstart over nyttår 2019.

·         Enighet om at laget satser på åpningsforestilling til den nye storstua. I denne forbindelse så må vi ha nytt stoff, og prøver oss på ei myldring/ skrivehelg 19-20 jan 2019. Ragnhild og Sissel tar ansvar for å koordinere og planlegge videre fremdrift på dette.

·         Vi forsøker å få gjennomført Egede og Parelius i oppstarten av Lødingendagene 3nov (alt 2 nov). Vi må ha inn noen nye skuespillere i et par av de minste rollene. Endelig avklaring gjøres av Torstein innen 24 okt.

·         For å skape litt ny giv i laget forsøker vi å arrangere en liten sammenkomst/ julebord 7 des. Komité blir Ragnhild, Yngve og Geir.

Bindende påmelding innen 1 des. Finn Arrangement på Facebook eller send på melding til Ragnhild. Meld deg på og ta gjerne med en venn.

 

 

Ref.

Odd M