Årsmelding Lødingen Revy – og Teaterlag. 2018 26.02.19

Styret i teaterlaget i 2018 har bestått av følgende medlemmer.

Leder: Ragnhild Wilhelmsen. Kasserer: Odd Myrlund. Sekretær: Øistein Ingebrigtsen. Styremedlem Arild Martinsen. Geir Ellingsen. Vara Jon Alvind Olsen.  Ungdomsrepr. Ellinor Ellingsen.

Det har vørt avholdt 2 styremøter i 2018

Aktiviteten i laget har vært lav i 2018. Av aktiviteter kan nevnes

·         åpningen av Kystkulturdagan i Vestbygda, der temaet var «Fiskarbonden»

·         Det ble arrangert sangkveld på sykehjemmet.

·         arr, for hørselhemmedeforeningen.

·         Året ble avrundet med bursdagsarrangement for 70 årsjubilanten Fritjof på 3dje juledag,

Vi fikk spørsmål fra sjømatledelsen om en eventuell forestilling i teltet, men kort tidsfrist, og aktørmangel gjorde det vanskelig å kunne gjennomføre-

Det ble lagt ned noe arbeid i planleggingen av en mulig oppføring av «Egede og Parelius» på Værøy, men dette strandet i manglende interesse fra Menighetsrådet på Værøy.

Forestillingen ble forsøkt satt opp i Vestbygd kirke, men strandet i mangel på skuespillere. Erfaringen fra dette er at i fremtidige rekrutteringsaktiviteter i forkant av en  forestilling, må det ikke være for mange kontaktpersoner, men klare linjer om ansvaret for utpeking av skuespillere.

Det ble besluttet å arrangere sangkveld med musikere på Sykehjemmet, men det understrekes at administreringen av dette ble for omfattende. Kun en kveld ble arrangert, og dette ble en suksess. Vi må forsøke å få dette til i 2019 også, men på et enklere stadie.

Laget sliter med rekruttering av nye aktører, både på og utenfor sccenen, men arbeidet på dette felt må styrkes.

Det har blant enkelte i laget  vært diskutert mere aktivitet på små forestillinger til spesielle anledninger, f.eks. under Kystkulturdagan i Vestbygda, Lødingendagene, og i advenstiden.

Spørsmålet om å igjen kunne arrangere  Sjømatrevy dukker opp  fra tid til annen, og dette må vi jo vurdere fra år til år om vi har ressurser til dette, og om det er enighet om de økonomiske rammer for en slik forestilling.

Øistein Ingebrigtsen representerte LRTL på HATS årsmøtet i Tromsø. Det må avklares på årsmøtet, om hvem, eller hvor mange som kan dra til Tromsø våren 2019

For å oppsummere årsmeldingen kan det ikke annet enn å oppfordres medlemmene til å, sette av litt tid til lagets aktiviteter, og  stå på for å bringe aktivitet tilbake i laget.

MVH

Styret