Styremøte 07.02.19 på ungdomsskolen, kantina

Til stede: Odd Myrlund, Geir Ellingsen. John Alvin Olsen, Arild Martinsen, Ragnhild Vilhelmsen. Fridtjof Nordnes var invitert med for å diskutere sak 1 og 2

Meldt forfall: Øistein Ingebrigtsen

 

Sak 1: Forespørsel fra sjømatfestivalen om teaterlaget vil holde revy på Sjømatfestivalens første dag, torsdag 06.06.19

Vedtak: Styret foreslår å holde Sjømatfestivalen med speaker-lyd hele sjømathelga. Sjømaten får 10% av billettsalget + inntekt fra bar. Resten av inntektene disponerer teaterlaget. Sjømaten setter opp scene.

Fridtjof skal produsere denne. For dette skal han betales kr 5000

De fra teaterlaget som stiller med lyd denne helga skal også kompenseres økonomisk.

 

Sak 2: Skolerelatert forestilling i forbindelse med åpningen av ny skole høsten 2019

Fridtjof tar på seg å produsere en forestilling i samarbeid med andre lag og foreninger i Lødingen. Forestillingen skal gjenspeile noe historisk, og skal inneholde en variasjon av uttrykksformer. Elever fra ungdomsskolen kull 2004 og 2005 skal inviteres med på denne. Deler av en eventuell inntekt på dette skal tilfalle klassene hvis de blir med.

 

Sak 3: Årsmøtedato

Årsmøte for 2018 skal holdes tirsdag 26.02.19 på ungdomsskolen.

Merethe Berg og Fridtjof Nordnes sitter i valgkomiteen.

PS! Minner om at sekretæren må skrive årsmelding før årsmøtet, slik at dette kan legges fram.

 

Referent