Årsmøtereferat Lødingen Revy-Og Teaterlag 26.02.2019

·        Møtet ble åpnet kl 1900 av leder Ragnhild Vilhelmsen.

·        Tilstedeværende: Ragnhild, Odd, Torstein, Merethe,Fridtjof, Jon Alvind, Øistein,Yngve, Wenche, Jon-Arild, Anne Beth, Sissel, Arild

·        Innkalling godkjent.

·        Årsmelding fremlagt med 2 rettelser.

·        Regnskap. Dette ble redegjort for av kasserer Odd Myrlund. Regnskapet er revidert, og ble godkjent av årsmøtet.

·        Budsjett ble fremlagt vedtatt, og  godkjent forutsatt at neste  års aktiviteter går som planlagt.

·        Valg: Valgkommiteen har bestått av Merethe Berg, og Fridtjof Nordnes.

Deres forslag til nytt styre er:

Leder:                Ragnhild Vilhelmsen.

Kasserer:           Odd Myrlund.

Sekretær:          Kari Eldby.

Styremedl.        Geir Ellingsen.

Styremedl:        Arild Martinsen.

Varamedl:         Jon Alvind Olsen

Ungd. Repr:      Regine Høgås.

Revisor:             Magne Haslevang.

Valgkommite:  Hege Larsen Husteli

                           Sissel Johansen.

 

Styret LRTL.