Referat styremøte LRTL. Kantina ved Lødingen VGS. 26.august 20:00

Tilstede: Ragnhild Vilhelmsen, Arild Martinsen, Geir Ellingsen

 

 

 

1)

Sosial sammenkomst.

Vi rakk ikke å få i stand planlagt treff den 6. september. Det viste seg å være for kort tid til planlegging fra vedtak i styret siste møte og satt dato den 6. september.
Styret vedtok å fokusere på julebord hjemme hos Arild Martinsen i stedet – etter suksess i fjor.

 

 

2)

Skal LRTL støtte felles høringssvar fra flere lag og foreninger ifm kommunens kartlegging av lag og foreningers behov for lokaler?

På grunn av flere uheldige forhold ved den nye storsalen har Geir Ellingsen på eget initiativ sondert med flere øvrige lag, foreninger og bibliotekar Håkon Pettersen og skissert et omforent utkast til uttalelse. Dette som høringssvar til Lødingen kommune som har bedt om tilbakemelding på lag og foreningers behov for lokaliterer med svarfrist den 15. september.
     
Omforent forslag til felles høringssvar vedlegges referat.

Vedtak: LRTL støtter den felles uttalelsen. Styret ser fordelen i å ha en mindre øvingssal uten tidskonflikter og med mer etablert scene-følelse. Styret ser det også som lovende om flere lag og foreninger innen kulturfeltet samlokaliseres og blir mer kjent med hverandre.

 

 

Referent: Geir Ellingsen