Årsmøtereferat Lødingen Revy- og Teaterlag 26.02.2020

 

1. Møtet ble åpnet kl 19.00 av leder Ragnhild Vilhelmsen

 

2. Tilstede: Geir, John Alvin, Arild, Odd, Ragnhild, Torstein, Yngve, Wenche, Anne Beth,     Dina, Rakel, Sissel, Johnny, Øistein, Hege og Kari

 

3. Innkalling til Årsmøtet ble godkjent, årsmøtet ble enig om å flytte sak 5 godkjennelse av budsjett til etter sak 7.

 

4. Valg av møteleder: Ragnhild Villhelmsen

 

5. Valg av referent: Kari Eldby

 

6. Årsmelding framlag med endringer

 

7. Regnskap ble redegjort for av kasserer Odd Myrlund, det ble godkjent.

 

8. Innsendt sak fra Rakel Sommernes.

Hvordan skaffe nye medlemmer.

Det ble bevilget kr. 10 000,- i budsjettet for å arrangere bla kurs i teatersport, samt for medlemmer å delta i kurs arrangert av Hats.

 

9. Budsjett ble redegjort for av kasserer Odd Myrlund, det ble godkjent med endringer av kr 10 000,- som bevilges til rekruttering og utvikling av teater- og revy laget.

 

10. Valg: Valgkomiteen har bestått av Hege og Sissel

 

Det nye styret for 2020 er:

 

Leder: velges av styret på neste styremøte

Styremedlem: Ragnhild Villhelmsen

Styremedlem: Geir Ellingsen

Styremedlem: Arild Martinsen

Kasserer: Odd Myrlund

Sekretær: Kari Eldby

Ungdomsrepresentant: Dina Gorler Hesten

Varamedlem: John Alvin Olsen

Revisor: Magne Haslevang

Valgkomiteen: Johnny Lyngstad og Hege Larsen Hustali.

 

 

 

 

Ref: Kari Eldby