Årsmelding Lødingen Revy og Teaterlag, 26.02.2020

 

Styret i teaterlaget i 2019 har bestått av følgende medlemmer.

 

Leder: Ragnhild Vilhelmsen

Kasserer: Odd Myrlund

Sekretær: Kari Eldby

Styremedlemmer: Geir Ellingsen, Arild Martinsen

Varamedlemmer: John Alvin Olsen

Ungdomsrepresentant: Regine H. Hay

Revisor: Magne Haslevang

Valgkomite: Hege Larsen Husteli, Sissel Johansen

 

Styremøter

Det har vært avholdt 3 styremøter i 2019.

 

Aktiviteter

Teaterlaget har gjennomført revyen «4 tapte år» under årets Sjømatfestival, 06,06.19. Det var ca 360 betalende publikum. Fridtjof Nordnes hadde regien på denne forestillingen.

Det har vært diskutert mulighetene for å gjennomføre en forestilling i den nye «Storstuen», det er ikke framkommet konklusjon på dette pr nå.

Planlagt julebord for 2019, ble flyttet fram til januar 2020, ble den ble gjennomført som Årsfest.

Styret har støttet en felles uttalelse fra forskjellige lag og foreninger, om å skaffe egnete øvingslokaler. Det er ikke framkommet konklusjon på denne saken i 2019.

Teaterlaget har bevilget 10 000,- i støtte til hjertestarter i ambulansen.

Den 8 februar ble det gjennomført Kick-off seminar for medlemmene.

 

Økonomi

Økonomien er fortsatt bra, vi har ca 240 000,- kr på bok per 01.01.20

 

Utstyr

Vi låner fortsatt bort utstyr og personell i forbindelse med 17. mai, ARN, Kultur i Troms og Nisselørdag. Det var ikke UKM i Lødingen i 2019.

 

Medlemstall

Det er ca 25 betalende medlemmer i 2019.

 

På vegne av styret.

Kari Eldby