REFERAT STYREMØTE LØDINGEN REVY- OG TEATERLAG

 

LØDINGEN SKOLE, TIRSDAG 7. JANUAR 2020

 

Tilstede: Ragnhild Vilhelmsen, Odd Myrlund, Geir Ellingsen

 

 

 

 

1) Medlemsfest

Det avholdes medlemsfest lørdag 1. februar kl. 20:00 på VGS-bygget. LRTL dekker alt unntatt alkohol utover en velkomstenhet boblevann. Øystein lager elggryte, Ragnhild rundstykker og Odd sørger for velkomstdrink. Lokalene er booket. Ragnhild legger ut et FaceBook-arrangement og Odd sender ut melding via «Min Beskjed.»  Påmeldingsfrist er 25. januar.

 

2)Forestilling under Sjømatfestivalen.
Det er ikke kommet noen henvendelse fra Sjømatfestivalen med tanke på forestilling fra LRTLs side. Styret legger til grunn at Sjømaten har valgt annen underholdning i år.

 

3)Åpningsforestilling for ny kultursal.
Styret er usikre på status for åpningsforestilling for den nye kultursalen i Lødingen Skole.
Om slik skal gjennomføres bør dette skje i vår all den tid salen har vært i bruk et par måneder allerede. Styret kontakter de ansvarlige for prosjektet for avklaring.

 

4)Annen aktivitet.

Geir utrykker ønske om å sette opp komedien En Midtsommernattsdrøm høsten 2020 med forestilling før jul. Han forsøker med leseprøve i vår for å lodde interesse blant skuespillere.

5) Årsmøte.
Dato for årsmøte settes til 26. februar klokken 19:00 på VGS-bygget.

Valgkomite er Hege Husteli og Sissel Johansen. Odd informerer disse. Ragnhild besørger årsmelding. Følgende styremedlemmer er på valg:

Ragnhild Vilhelmsen
Geir Ellingsen
Regine Hay

John A Olsen

Magne Haslevang

Hege Husteli (Valgkomite)

Sissel Johansen (Valgkomite)Ikke på valg: Kari Elby, Odd Myrlund (Kasserer), Arild Martinsen..

Styremøtet er enstemmige i at man ønsker styret utvidet med ett styremedlem.

 

 

 

Referent: Geir Ellingsen