Referat fra styremøte i Lødingen revy-og teaterlag 08.03.20

Til stede: Geir, John Alvin, Arild, Ragnhild

Meldt forfall: Kari, Odd

 

Saker:

1

Valg av leder

Geir Ellingsen velges som leder

2

Lage årsplan

I 2020 ønsker man å sette i gang med forestillingen «En midsommernatts drøm» med Geir som regissør. Det er ønskelig å komme i gang med leseprøver tidlig. Det er også ønskelig å få på plass en produsent for forestillinga før man starter med leseprøver. Det er aktuelt å ha et helgekurs med innleid instruktør i forbindelse med dette.

Det er ønskelig å få på plass en tilstelning der man gjør stas på medlemmer som har vært med lenge, og gjøre dem til æresmedlemmer. Vi foreslår å kontakte Torstein og be han ta regien på dette.

3

Samarbeid med andre revylag

Det foreslås at vi tar kontakt med andre revy-og teaterlag ved behov, for eksempel i forbindelse med større oppsettinger.

4

Lagerlokale

Lagerlokalet vi bruker i dag er sagt opp av utleier fra 31.mars. Vi trenger derfor en ny avtale. Odd jobber med denne saken opp mot kommunen, og det er viktig at han holder styret løpende orientert om det som skjer, sånn at styret kan hjelpe til hvis forhandlingene strander. Det avholdes flyttedugnad så snart nytt lokale er på plass. Det er ønskelig at når det endelige lokalet er på plass kan man bruke litt tid på å lage et system med merking slik at vi lett finner fram til det vi trenger når vi skal ha forestillinger.

5

Disponering av lysutstyr

Laget har noe utstyr som ikke har vært brukt på en tid. I forbindelse med flytting tas dette i øyesyn, og det vurderes om noe kan selges eller doneres.

6

Deltakelse på årsmøte I HATS

Arild og Odd reiser

7

Eventuelt

Vi trenger etter hvert et egnet øvingslokale, og når vi skal øve til forestilling trenger vi å bruke storsalen til øvelser. Leder bør være på ballen når timer i salen deles ut for neste skoleår.

 

Referent: Ragnhild Vilhelmsen