Medlemsmøte Lødingen Teater og revylag 26.02.2020

 

1. Hvordan skaffe nye medlemmer

 

Det ble diskutert forskjellige tiltak i forhold til hvordan man kan skaffe nye medlemmer, samt motivasjonstiltak for eksisterende medlemmer.

Arrangre ungdomsteater, Geir kan rekruttere fra skolen (Dramalærer)

Teaterkurs

Delta på revysamlinger

Hats har en rekke kurs, som er åpent for medlemmene å delta på.

Mulighet for å få innleid egen lærer for oss, som kan avhold skuespiller/teatersport kurs i regi av laget, etterfulgt av en forestilling.

Det er ønske om at det arrangeres Kick Off/myldremøte i løpet av våren.

 

2. Lagerlokaler

Odd Myrlund redegjorde for at vi må være ute av våre lokaler på Soltun innen 1 april 2020. Vi ønsker å få lager på Lødingen videregående skole, samt disponere kantina der. Det er sendt henvendelse til kommunen vi avventer svar fra dem. Det kan også være et alternativ å forespørre Hålogaland Kraft sine lokaler, der politiet oppholde seg tidligere.

 

3. 3 Årsplan

Det er ønsker om at det utarbeides en 3 årsplan, samt at budsjettet følges opp av denne 3 årsplanen.

 

4. Deltakelse i Hats 1 mai.

Det er mulig å delta på møte i Hats som avholdes i Tromsø i mai 2020.

 

5. Kontakte andre revylag for å få til samarbeid.

Det ble ytret ønske om at vi kunne forsøke å få i stand et samarbeid med andre revylag, feks Bjarkøy Revylag.

 

6. Disponering av avlagt lysutstyr

Det kom forslag om at avlagt lysutstyr kan overtas av andre aktører, feks Løypeskogen skole. Dette kan også fremme rekrutteringen til laget.

 

7. Bedre samarbeid med kommunen

Styret bes jobbe opp mot kommunen for å bedre samarbeidet i forhold til bruk av lokaler.

Samt hvilken avtale vi kan få i forhold til bruk av «Storstua».

 

8. Æresmedlemmer

Styret bes se på oppnevnelse av æresmedlemmer i laget.

 

Ref: Kari Eldby