Årsmelding Lødingen Revy og Teaterlag, 15.04.2021

 

Styret i teaterlaget i 2020 har bestått av følgende medlemmer.

 

Leder: Geir Ellingsen

Kasserer: Odd Myrlund

Sekretær: Kari Eldby

Styremedlemmer: Ragnhild Vilhelmsen, Arild Martinsen

Varamedlemmer: John Alvin Olsen

Ungdomsrepresentant: Dina Hesten
Revisor: Magne Haslevang

Valgkomite: Hege Larsen Husteli, Johnny Lyngstad

 

Styremøter

Det har vært avholdt 2 styremøter i 2020.

 

Aktiviteter

På grunn av situasjonen med koronasmitte har det i 2020 ikke vært produsert noen form for forestilling eller holdt vanlige øvelser med tanke på fremføring.
Det har ikke vært arrangert vanlige medlemsmøter etter årsmøtet i 2020.

Barne- og ungdomsteater.

Monica Rolandsen kontaktet laget tidlig på høsten med ønske om å få i gang et eget barne- og ungdomsteater. Prosjektet fikk arbedstittel Lødingen Teater og har som mål å engasjere barn, ungdom og foreldre på og rundt scenen, i kostymelaging og kulissearbeid mv.
Det er planlagt intense øvingsperioder med bruk av en del helgeøving og flere ukedager i f.eks. 3 mnd før forestilling.
Det ble avholdt et informasjonsmøte for interesserte fra og med 5. til og med 10. klasse og foreldre. Det møtte omtrent 35 unge og 10-15 foreldre på dette møtet. Det gode oppmøtet resulterte i videre satsing med forbehold om å fryse prosjektet dersom smittesituasjonen tilsa dette.
Det ble arrangert to lek & øvingsøkter i ukene etter for at deltakerne skulle få kjenne på ting. Det ble noe naturlig frafall etter dette, men prosjektet endte året med en veldig fin gjeng som til sammen bør kunne fungere og oppleve mestring i de fleste funksjoner.
Det er også en håndfull foreldre og sympatisører som har meldt interesse for å bidra med støttefunksjoner.
Geir Ellingsen har ledet øvingene og skrevet en «familiekomedie» med tanke på aldersgruppa, behov for varierte roller med og ønsket om å utfordre oss selv på kost,mask, scenografi, teknisk.
Smittesituasjonen gjorde at man avventet oppstart på av øvingsperiode resten av 2020. Man håper å få en første prosess og forestilling vel i havn i løpet av 2021.

Lagerlokaler

Det har vært jobbet mot kommunen for å finne nye lagerlokaler til vårt utstyr. Odd Myrlund har stått for dette.

Det har blant annet vært sett på mulighetene for å slippe til på LIVO- bygget.

Kommunedirektøren prøver nå å få fortgang i saken fra kommunal side.

Det har kommet forespørsel fra skytterlaget om vi kan tenke oss å leie på Øygården.
I rom bak storsalen i 1-10-skolen er det begrenset plass og flere aktører som forsøker å ordne seg selv. Ansvarsfordeling mellom skole og rådhus virker noe uavklart.

LRTL deler pt to klesskap på dette bakrommet med valgfag teater, og har som mål å markere et større revir i løpet av våren 2021.

 

 

Økonomi

Regnskapet er godkjent av revisor og viser et underskudd på ca 10 000,- og da en egenkapital på ca 230 000,-

 

Utlån

Det har vært lite utlån på grunn av smittesituasjonen

 

Medlemstall

Det er 21 betalende medlemmer

 

På vegne av styret.

Geir Ellingsen