Årsmøtereferat Lødingen Revy- og Teaterlag 15.04.2021

 

1. Møtet ble åpnet kl 19.00 av leder Geir Ellingsen

 

2. Tilstede: Geir, Arild, Odd, Torstein, Yngve, Wenche, Dina, Rakel, Sissel, Øistein, Vårin og Kari

 

3. Innkalling til Årsmøtet ble godkjent.

 

4. Valg av møteleder: Geir Ellingsen

 

5. Valg av referent: Kari Eldby

 

6. Årsmelding framlagt med endringer, Geir Ellingsen endrer årsmeldingen slik det ble informert om.

 

7. Regnskap ble redegjort for av kasserer Odd Myrlund, det ble godkjent.

 

8. Innsendt sak

Medlemskontigent, det var enighet om at medlemskontigenten består slik den er idag 100,- for voksne og 50,- for barn/unge.

 

9. Budsjett ble redegjort for av kasserer Odd Myrlund, budsjettet ble godkjent, dersom det blir endringer i løpet av året, vil dette bli tatt opp i eget møte.

 

10. Valg: Valgkomiteen har bestått av Hege og Johnny

 

Før valget besluttet årsmøtet å utvide styret med 1 styremdlem.

 

Det nye styret for 2021 er:

 

Leder: Geir Ellingsen

Styremedlem: Ragnhild Villhelmsen

Styremedlem: Arild Martinsen 2 år

Styremedlem: Monica Rolandsen 2 år

Kasserer: Odd Myrlund 2 år

Sekretær: Kari Eldby 2 år

Ungdomsrepresentant: Dina Gorler Hesten 1 år

Varamedlem: Wenche Bakke 1 år

Revisor: Magne Haslevang

Valgkomiteen: Vårin Hoholm og Sissel Johansen

 

 

 

 

Ref: Kari Eldby