Medlemsmøte Lødingen Teater og revylag 15.04.21

 

1. Lokale for lager, møter ol for Revy og teaterlaget.

 

Odd Myrlund orienterte om det som er gjort for å avklare hvor vi kan oppbevare utstyr ol når vi må være ute av de lagrene vi har på nedlagte Soltun. Odd har vært i dialog med Kommunaldirektøren vedr at vi kan innpass på LIVO bygget (gamle videregående skole). Informasjonen så langt er at vi kan få leie lager lokaler der. Det er imidlertid ikke avklart hvilke lokaler dette kan dreie seg om det er heller ikke avklart kostnader forbundet med dette leieforholdet.

 

Odd har videre vært i kontakt med Skytterlaget som eier et lokale på Øygården. De ønsker å leie lokaler ut til oss. Leiesummen er svært lav 250,- pr mnd. Odd arrangerer befaring på bygget sammen med styret. Odd kommer tilbake med tidspunkt for denne befaringen.  Styret får fullmakt fra årsmøtet til å inngå leiekontrakt.

 

2. Barne og ungdomsteater

Geir orienterte om det arbeidet som legges ned i barne og ungdomsteateret. Geir har regien av stykket som er en familiekomedie. Det øves 2-3 ganger i uken samt noen helger. Apparatet rundt jobber veldig godt. Forestillingen er tenkt framført før jul.  Det er rundt 25 barn og unge, samt 8-9 foreldre som er engasjert i stykket. Det er Geir og Monica som står i teten for dette arbeidet.

 

 

 

 

 

Ref: Kari Eldby