Revy sjømatfestivalen 2012.

 

Hei folkens!

 

Nå er det tre uker igjen til vi skal ha forestilling. Det er sendt ut oversikt over øvingsdager der vi møtes i teatersalen. Utover det må hver og en ta ansvar for å øve og lære seg replikkene. Sett av et kvarter til tjue minutter hver dag. Det er den jevne puggingen som gir resultater, skippertak rett før øvinger blir langt fra så bra som den daglige jobbingen med replikkene og rollefigurene som dere skal spille.

 

Når vi samles til øvinger oppfordres alle til å støtte og hjelpe hverandre med å lære replikkene og øve sammen. De som ikke til enhver tid er på scenen kan gå i gangen, sette seg nede og øve,øve og øve.

 

Det er viktig å merke seg hva de ulike aktørene sier og hvordan hver og en skal reagere på de forskjellige utsagnene. Det blir ikke godt teater før alle kan tekstene skikkelig utenat – først da kan vi konsentrere oss om ansikts mimikk og kroppsspråk og hvordan vi skal bevege oss på scenen.

Lev dere inn i rollefiguren, typen dere skal spille, sinnsstemningen rollefiguren skal være i.

 

Den 22.mai  kommer musikerne, og da er det viktig at alle møter. Da legger vi også bort manus når vi øver på scenen. En vil sitte i salen å sufflere. Mest sannsynlig er det Karen-Anne og Berit som har den oppgaven på øvingene.

 

Når vi møtes til øvinger kan det bli venting. Viktig at dere setter av tiden til øving de dagene som er satt opp. Dagene går fort og vi trenger tiden som er igjen fram til premieren.

 

Øvingshelgen 2.-3. juni skal vi ha full gjennomkjøring med kostymer og musikk. Nøyaktig tidspunkt og øvelsesplan kommer vi tilbake til. Alle må møte. Det blir samlet spising i løpet av øvingshelgen. Ta med drikke utenom kaffe/te som vi ordner

 

Ellers på øvinger ha med mat og drikke. Husk det er øvelse hver tirsdag kl 18 fram til forestilling.

 

Forestillingen er 7.juni. Alle aktører og medhjelpere møter kl 16. Teknisk gjennomkjøring kl 17. Forestillingen starter kl. 21.00. Billettsalg ved døra fra kl. 20.00. Etter at forestillingen er over kan ungdommene dra hjem, mens vi andre blir igjen og pakker ned.

 

Alle som er involvert i forestillingen kan få kjøpe en billett til redusert pris kr. 100,- Ellers blir prisen kr. 150. Billett til redusert pris skal ordnes i løpet av øvingshelgen. Dere får billetten og den skal betales denne helgen. Rakel Sommernes tar seg av dette.

 

Vi repeterer /informerer igjen:

Revyansvarlig er Yngve.

Hans medhjelper/assistent er Karen -Anne

 

Spørsmål som gjelder regi/instruksjon:                      Geir og Fridtjof

Hovedansvar for rekvisitter:                                     Berit

Hovedansvar for kostymer:                                       Torild

Hovedansvar for lys:                                                 Odd/John Alvin

Hovedansvar for lyd:                                                Odd /John Alvin

 

Gi beskjed til Yngve tlf 90561259  eller  Karen-Anne tlf 93065169  om det skjer noe underveis og tidspunkt ikke kan holdes. Har dere spørsmål ta i hovedsak kontakt med den som har ansvar for de ulike områdene.

 

Kostymer bør være klare til øvingshelgen. Har dere tanker/ideer om hva dere bør/vil/skal ha på ta det opp med Geir/Fridtjof/Torild.

 

Vi er mange som jobber sammen for å få til denne forestillingen. Vi er godt i gang med det meste og vi skal igjen få til en bra forestilling. Det vil bli en sosial sammenkomst for alle involverte ved en senere anledning. Når og hvor kommer vi tilbake til.

 

Fortsatt vel møtt til kreative og aktive øvinger i ukene framover!

 

Hilsen

 

 Yngve            (sekretar@lrtl.no) og Karen-Anne ( karen-anne@online.no

)