Oversikt over medlemmer med registrert medlemskap i Lødingen Revy og teaterlag for 2012

 Oversikt pr 3mars 2013

Voksne medlemmer

Ungdomsmedlemmer

Jon A Olsen

Emma Whitaker

Odd Myrlund

Sofia Whitaker

Torstein A Nilsen

Sondre A Hansen

Karen A Baartvedt

Ragnvald Sellevold

Torild Sareussen

 Heidi Bakke Torkildsen

Vigdis Olsen

 Helle Bakke Torkildsen

Magne Haslevang

 Mertete Haslevang

Øystein Ingebrigtsen

 Frida T Bjugg

Helga B Mannsåker

 Celine Krey Pedersen

Yngve Nyheim

 Tobias Waage

Vibeke Nyheim

 Synne T Bjugg

Tine Tennvasås

 Vegard W Johansen

Jan Martin Bjugg

 Henry Sande

Øyvind Pedersen

 

Anne Beth Mogård

 

Jon Arild Dahl

 

Rakel Martinussen  
Tor Arne How  

 Susanne Sommernes

 

Merethe Berg Geir Ellingsen
Sissel Johansen Sissel Johansen
Tone Bakke Berit Lillefjære Andersen
Arild Martinsen Olav K Bjugn
Toril Mogård Roy Hjelnes

 

For ordensskyld gjør jeg oppmerksom på at det bare er de som har sitt medlemskap i orden som har stemmerett på årsmøte.

Dersom du ikke har betalt, men fortsatt ønsker å være medlem,

så betaler du kr 100,- for voksne eller kr 50,- for ungdom til konto nr 4618 30 34480 merket med ditt navn.

Har du spørsmål om dette så ta kontakt med Odd på 90589514.